Tel: (+47) 23304920

Produkter: MedGuard Engangsgardiner

Endotech AS - MedGuard

Endotech AS

MedGuard Engangsgardiner

MedGuard-gardinen reduserer krysskontaminering av sykehusinfeksjoner og danner en beskyttelsesbarriére mellom pasienter og mot pasienters omgivelser. Gardinen sørger for god pasientdiskresjon.

Endotech AS - MedGuard

MedGuard

  • Reduksjon av bakterier, virus, mugg og soppvekst
  • Hindrer overføring av infeksjoner o.l.
  • Gir 24/7 beskyttelsesbarriere mellom pasienter
  • Reduserer kostnader knyttet til vask av gardiner


Endotech AS - MedGuard Label

Kvalitetssikring

MedGuard er blitt testet mot mugg, bakterier og sopp og er godkjent i henhold til internasjonale standarder. Gardinen er vanntett, flammehemmende og resirkulerbar.

  • Vanntett
  • Flammehemmende
  • 100% resirkulerbar
  • Enkel å bruke, henge opp og ta ned
  • Identifikasjonsetikett på hver gardin